Metallprodukter - sedan 1942

Metall Produkter AB grundades 1942 och ägs idag av
Kenneth Engh, Anders Perjans och Hans Nohrlander.
Företaget har ca 30 anställda och omsätter ca 50 miljoner kronor.